Byggnadsmålare Arbetsmarknadsutbildningar

Det råder stor brist på målare idag och enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos kommer målare ha mycket god jobbchanser, både på ett och fem års sikt.

female decorating apprentice
House project with different design tools on table
Professional painter at work. Painter painting the walls with a painters roller and brush for more precise application. Painter using a ladder to reach the sealing and higher places. Construction worker painting the walls with white wall paint. Room makeover in progress.

Raka vägen till ett viktigt jobb som byggnadsmålare

Det råder stor brist på målare idag och enligt Arbetsförmedlingens yrkesprognos kommer målare ha mycket god jobbchanser, både på ett och fem års sikt.

Ett varierat yrke

Målare arbetar åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor och i industrier. Av naturliga skäl sker det mesta utomhusjobbet sommartid och på vintern arbetar man inomhus. Som målare träffar du mycket folk, allt från kunder till fastighetsförvaltare och andra hantverkare.

Så går utbildningen till

Utbildningen är modulindelad, där varje modul har en specifik rikttid, som kan både vara kortare och längre. Utbildningen bygger på Skolverkets kursplaner inom Måleri. Beroende på dina förkunskaper anpassas utbildningen för dig och dina förutsättningar i en individuell utbildningsplan.

Första steget är att Arbetsförmedlingen anvisar dig en plats för att gå modulen som heter ”test och kartläggning” där du får dina förutsättningar för yrket prövade genom tester och intervjuer. Om din handledare så anser läggs även modulen ”orientering” till där du får mer information om branschen och ges möjlighet att ta ställning till yrkesvalet. Om du efter detta bedöms att passa som målare rekommenderas du till start av utbildningen, något som din handläggare på Arbetsförmedlingen beslutar.

Utbildningen startar med att en individuell utbildningsplan tas fram för dig. Här finns möjlighet att planera in extra stöd ifall du bedöms behöva det för att nå dina mål. Det kan vara språkstöd eller yrkessvenska, eller om du har en funktionsnedsättning som kräver något extra. Planeringen följer dig genom utbildningen. Dina förutsättningar avgör hur lång just din utbildning blir.

Hos oss på Bergstrands får du en bred grundutbildning fördelat mellan praktiska och teoretiska kunskaper enligt Skolverkets nationella yrkespaket. På skolan arbetar vi mycket med projektliknande uppgifter som innebär moment där planering, riskbedömning, byggnation och reflektion ingår. Detta för att i bästa möjliga mån efterlikna verkligheten. Som deltagare hos oss har du möjligheter och inflytande i din egna läroprocess.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Vi har ett nära samarbete och stort utbyte med branschen. Detta är angeläget då minst 15% av din utbildning genomförs ute på ett företag genom APL, vilket innebär att en utbildad handledare på företaget ger dig arbetsplatsförlagt lärande.

Rikttider för utbildningen

Övergripande Utbildningstiden avgörs beroende på dina förkunskaper och särskilda behov. Utbildningstiden för respektive modull kan alltså vara kortare eller längre än nedan angiven rikttid.

Moduler & rikttid för respektive modul

1: Orientering / 20 dagar

2: Test & kartläggning / 10 dagar

Nedan skolverkets kursplaner för Måleri, modulindelade

3: Måleriprocessen / 30 dagar

4: Måleri 1 / 35 dagar

5: Måleri 2 / 35 dagar

6: Måleri 3 / 35 dagar

7: Måleri 4 / 35 dagar

8: Måleri 5 / 35 dagar

9: Måleri- & dekorationstekniker / 20 dagar

10: Måleri- äldre måleritekniker / 20 dagar

APL (arbetsplatsförlagt lärande) 15% rikttid av utbildningens längd.

För specifikt kursinnehåll se nedan länk "Kursplaner Byggnadsmålare".

Förkunskaper

  • Du skall ha någon form av utbildning eller erfarenhet från yrket. •

  • Du skall vara arbetssökande eller riskera att bli arbetslös samt vara anmäld hos Arbetsförmedlingen.

  • Det är Arbetsförmedlingen som anvisar en plats åt dig på utbildningen. Tag kontakt med din handläggare för att diskutera dina möjligheter.

  • All undervisning sker på svenska. Yrkessvenska och språkstöd kan erbjuds inom utbildningen.

    Att tänka på om du vill bli målare. Du bör ha en god fysik då arbetet kan innebär tunga lyft, arbete på stege eller byggnadsställning. Du bör också klara av att jobba på höga höjder.

Arbetsmarknadsutbildning Byggnadsmålare, se moduler via nedan länk:

Kursplaner Byggnadsmålare

Efter arbetsmarknadsutbildningen Byggnadsmålare börjar din resa mot att bli målare med Gesällbrev.
 
Nedan ser du vad som gäller inför det gesällprov du kan göra om ditt mål är att bli målare med Gesällbrev. 

 

Målare med Gesällbrev

För att bli målare arbetar du normalt som lärling i cirka två år. Utbildningstiden räknas i utbildningstimmar och lärlingstiden är totalt 6800 utbildningstimmar. Mot slutet av utbildningen gör du ett gesällprov för att få ditt gesällbrev som också blir ditt examensbevis. En målare ska både kunna måla om befintliga byggnader och om- och nybyggnationer och tapetsera. Läs mer om lärling här.

Som lärling ska du få ihop följande timmar:

Invändig målning
Snickerier (dörrar, fönster, rör, element, etc.), 1500 timmar
Underbehandling, 700 timmar
Färdigbehandling, 800 timmar
Tak & Väggar, 2800 timmar
Underbehandling, 900 timmar
Färdigbehandling, 900 timmar
Tapetsering, 700 timmar
Vävsättning, 300 timmar

Utvändig målning
Trä & Mineraliska ytor, 1000 timmar
Underbehandling, 400 timmar
Färdigbehandling, 600 timmar
Fönster, 700 timmar
Underbehandling, 300 timmar
Färdigbehandling, 400 timmar

Övrigt (Plåt, Stål, Golv, Facklig information, Branschutbildning, Våtrum, etc.), 800 timmar

Summa: 6800 timmar

 

Ansökan och kursstarter

Alla ansökningar till Bergstrands arbetsmarknadsutbildningar går via Arbetsförmedlingen. De avgör också om din ansökan blir godkänd eller ej.

Gå vidare till sidan för ansökan och kursstarter KLICKA HÄR!

Branschgodkänd utbildningsanordnare

Bergstrands Vuxenutbildning är branschgodkänd vilket betyder att du efter godkänd och avslutad utbildning kan ta steget vidare mot ditt yrkesbevis genom en lärlingsanställning på ett företag som har kollektivavtal eller hängavtal.

Här finns utbildningen Målare

I Utbildningen ingår mycket praktik på ett riktig företag som arbetar med måleri.

Exempel på våra partners för APL/praktik/lärlingsplatser
Waltin Nordic
GSCC entreprenad
SH bygg
Veidekke
Betege
PEAB
NCC
MR Måleri
JM