Ansökan

BERGSTRANDS GYMNASIUM

STOCKHOLM
Ansökan Bergstrands

Hur du ansöker

Du loggar in på gymnasieantagningen i Storsthlm och gör din ansökan till något av våra program, se direktlänkar nedan.

Läs om Bygg och anläggningsprogrammet här!

Läs om inriktningen Husbyggnad här!

Läs om inriktningen Mark & anläggning här!

Läs om inriktningen Måleri här!

Läs om Fordons- och transportprogrammet här!

Läs om inriktningen Personbil  här!

Läs om inriktningen Personbil profil MC här!

Läs om inriktningen Transport här!

"Startar hösten 2023"

Läs om EL- och energiprogrammet här!

Läs om inriktningen EL teknik här!

MEDIAN 2021 ÅRS GYMNASIEVAL

Inriktning / Median
 • Husbyggnad 177,5
 • Husbyggnad lärling 195
 • Mark & anläggning 275
 • Mark & anläggning lärling 92,5
 • Personbil 195
 • Personbil profil MC 172,5
 • Transport 177,5
 • EL teknik (Startar hösten 2023)
 • Introduktionsprogram
  • Program inriktat mot Bygg & anläggningsprogrammet 152,5
  • Program inriktat mot Fordos- & transportprogrammet 177,5
  • Yrkesintroduktion mot Bygg- och anläggningsprogrammet 62,5
  • Yrkesintroduktion mot Fordons- & transportprogrammet 110
Går du på ett annat gymnasium, men vill byta till Bergstrands?

Ladda ned, fyll i ansöka och maila till oss: Ansökan år 2 eller 3 till Bergstrands Gymnasium Stockholm

Övrigt

Behörighet

 • sv/sva, ma, eng + 3 ämnen
 • sv/sva, ma + 4 ämnen
 • sv/sva, eng + 4 ämnen

Syfte

 • Syftar till att innan andra läsårets start nå behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven måste påbörja nationellt program senast första halvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Elever som inte når behörighet till nationellt yrkesprogram erbjuds plats på yrkesintroduktion.

Upplägg

 • Bergstrands gymnasium erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen: engelska, matematik, samhällskunskap, idrott, religion och historia.
 • Läses integrerat med nationellt yrkesprogram.
 • APL i samma utsträckning som på nationellt program.
 • Årskurs 1 läses gemensamt för båda inriktningarna. Val av inriktning görs till årskurs 2.

Stöd

 • Liten undervisningsgrupp i engelska, kunskapsverkstad i matematik, individuella anpassningar. Ipad, digitalt läromedel, inläst läromedel, case-metodik, elevhälsoteam.

Antagning

 • Antagning sker via gymnasieantagningen, se under respektive program på gymnasieantagningen i Storsthlm.

Behörighet

sv/sva

Syfte

 • Syftet planeras individuellt vid skolstart då elevens individuella studieplan upprättas.
 • Syftar i första hand till att nå behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven måste påbörja nationellt program senast första halvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Syftar i andra hand till att avsluta gymnasiestudier med ett studiebevis som ska underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Upplägg

 • Bergstrands gymnasium erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen: engelska, matematik, samhällskunskap, idrott, religion och historia.
 • Studier i eng5, ma1 skjuts upp till årskurs 2.
 • Läses integrerat med nationellt yrkesprogram.
 • APL i samma utsträckning som på nationellt program.
 • Årskurs 1 läses gemensamt för båda inriktningarna. Val av inriktning görs till årskurs 2.

Stöd

 • Liten undervisningsgrupp i engelska, kunskapsverkstad i matematik, individuella anpassningar. Ipad, digitalt läromedel, inläst läromedel, case-metodik, elevhälsoteam.

Antagning

Individuell antagning i mån av plats genom intresseanmälan till skolan. Här hittar du:

Blankett ansökan yrkesintroduktion

Fyll i blanketten och maila underskriven till: syv.stockholm@beut.se.

Högskolebehörighet 

När man läser ett yrkesprogram på Bergstrands så har eleverna alltid rätt att välja till kurser mot grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmets 2500 gymnasiepoäng. Kurserna Engelska 6, Svenska/ Svenska som andraspråk 2 och Svenska/ Svenska som andraspråk 3 lägger eleverna till för att kunna uppnå högskolebehörighet. 

Eller så väljer eleverna på Bergstrands kurser kopplat till deras program/yrkesutgång, för att få möjligheter att få ännu mer kunskaper inom deras yrkesprogram. 

Det individuella valet gör eleverna i slutet av åk 1. 

Kurserna för det individuella valet kommer att planeras in under åk 2 och 3. Eleverna får hjälp med det individuella valet av studie- och yrkesvägledare på skolan. 

Särskild behörighet- 

Om man väljer att läsa kurserna mot grundläggande högskolebehörighet så finns det vissa högskole/universitets utbildningar som kräver särskild behörighet. Det innebär att vissa utbildningar kräver andra kurser som eleverna inte läser i sitt program. Det kan variera från skolorna vilka kurser som erbjuds att välja på det individuella valet kolla med din studie- och yrkesvägledare vilka kurser som skolan erbjuder. Här kan man läsa mer om vilka särskilda behörigheter som krävs till olika program på universitet/högskolan, läs mer!

Har du mer frågor eller funderingar vänligen kontakta Bergstrands studie- och yrkesvägledare.

Vill du komma och "prova  på" en dag på Bergstrands?

Kontakta vår SYV och bestäm en dag som passar.

Sjukanmälan Gymnasiet i Stockholm:

Ring
08 409 142 01


Anmälan via Schoolsoft