Ansökan

BERGSTRANDS GYMNASIUM

UPPSALA

Hur du ansöker

Du loggar in på  Gymnasieantagningen i Uppsala län och gör din ansökan till något av våra program, ansökningskoder hittar du nedan.

 

Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs om programmet  här!

Ansökningskod: BA-BSG

Till årskurs två gör du på skolan valet av vilken inriktningar du vill gå:

 • Husbyggnad - läs om inriktningen här!
 • Mark- och anläggning - läs om inriktningen här!

Fordons- och transportprogrammet

Läs om programmet här!

Ansökningskod: FT-BSG

Till årskurs två gör du valet vilken av nedan inriktningar du vill gå:

 • Personbil - läs om inriktningen här!
 • Transport - läs om inriktningen här!

Försäljnings- och serviceprogrammet

Läs om programmet här!

Ansökningskod: FS-BSG
Går du på ett annat gymnasium, men vill byta till Bergstrands?

Ladda ned Ansökan år 2 eller 3 Bergstrands Gymnasium Uppsala, fyll i ansökan och maila den till oss.

Behörighet

 • sv/sva, ma, eng + 3 ämnen
 • sv/sva, ma + 4 ämnen
 • sv/sva, eng + 4 ämnen

Syfte

 • Syftar till att innan andra läsårets start nå behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven måste påbörja nationellt program senast första halvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Elever som inte når behörighet till nationellt yrkesprogram erbjuds plats på yrkesintroduktion.

Upplägg

 • Bergstrands gymnasium erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen: engelska, matematik, samhällskunskap, idrott, religion och historia.
 • Läses integrerat med nationellt yrkesprogram.
 • APL i samma utsträckning som på nationellt program.
 • Årskurs 1 läses gemensamt för båda inriktningarna. Val av inriktning görs till årskurs 2.

Stöd

 • Liten undervisningsgrupp i engelska, kunskapsverkstad i matematik, individuella anpassningar. Ipad, digitalt läromedel, inläst läromedel, case-metodik, elevhälsoteam.

Antagning

 • Antagning sker via gymnasieantagningen.

Behörighet

sv/sva

Syfte

 • Syftet planeras individuellt vid skolstart då elevens individuella studieplan upprättas.
 • Syftar i första hand till att nå behörighet till nationellt yrkesprogram. Eleven måste påbörja nationellt program senast första halvåret det år eleven fyller 20 år.
 • Syftar i andra hand till att avsluta gymnasiestudier med ett studiebevis som ska underlätta etablering på arbetsmarknaden.

Upplägg

 • Bergstrands gymnasium erbjuder undervisning i följande grundskoleämnen: engelska, matematik, samhällskunskap, idrott, religion och historia.
 • Studier i eng5, ma1 skjuts upp till årskurs 2.
 • Läses integrerat med nationellt yrkesprogram.
 • APL i samma utsträckning som på nationellt program.
 • Årskurs 1 läses gemensamt för båda inriktningarna. Val av inriktning görs till årskurs 2.

Stöd

 • Liten undervisningsgrupp i engelska, kunskapsverkstad i matematik, individuella anpassningar. Ipad, digitalt läromedel, inläst läromedel, case-metodik, elevhälsoteam.

Antagning

Högskolebehörighet 

När man läser ett yrkesprogram på Bergstrands så har eleverna alltid rätt att välja till kurser mot grundläggande högskolebehörighet inom ramen för programmets 2500 gymnasiepoäng. Kurserna Engelska 6, Svenska/ Svenska som andraspråk 2 och Svenska/ Svenska som andraspråk 3 lägger eleverna till för att kunna uppnå högskolebehörighet. Eleverna på Bergstrands kab även välja kurser kopplat till deras ämne. Det individuella valet gör eleverna i slutet av åk 1. 

Kurserna för det individuella valet kommer att planeras in under åk 2 och 3. Eleverna får hjälp med det individuella valet av studie- och yrkesvägledare på skolan. 

Vill du komma och "prova  på" en dag på Bergstrands?

Kontakta vår SYV och bestäm en dag som passar.

Linda Ekholm, SYV Bergstrands Gymnasium Uppsala

Sjukanmälan Gymnasiet Uppsala:

Ring
018 418 86 31