sfi-utbildningar i Uppsala

sfi är första steget till ett viktigt jobb. Du lär dig svenska för att sedan kunna studera vidare eller söka arbete. Bergstrands utbildningar erbjuder sfi med stort engagemang. Vi hjälper dig!

sfi med hjärta och engagemang

På våra sfi-utbildningar är personalen och eleverna som en enda stor familj. Med hjärta och engagemang lärs det svenska språket ut till dig som behöver det.

Skolan ligger centralt i Uppsala med gångavstånd till tåg och busstation. Lokalerna är trevliga med stora fönster som skapar en varm ljus stämning.

sfi är en naturlig del av Bergstrands utbildningar

sfi är en nyhet och ett naturligt steg i vår utveckling. Ända sedan år 2006 har vi erbjudit yrkesutbildningar som leder fram till viktiga jobb. För att gå en yrkesutbildning och för att få ett jobb, krävs så gott som alltid att du behärskar svenska i tal och skrift. Därför känns det väldigt självklart att vi nu har startat sfi-utbildningar.

Hos oss lär du dig svenska snabbare

Våra sfi-utbildningar är utformade för att du ska lära dig svenska så snabbt som möjligt. Vi har tittat närmare på vad som fungerar och inte fungerar. Sedan har vi planerat utbildningen så att du ska lära dig svenska i rekordfart.

På Bergstrands utbildningar har vi samtalet i fokus, vilket innebär att du får tala mycket. Detta ger snabb utveckling.

Vi jobbar i nära samarbete med olika branscher på arbetsmarknaden och försöker så långt det går att koppla våra utbildningar till företag i närområdet. sfi-utbildningarna hos Bergstrands sker förutom i skolmiljö även via studiebesök och föreläsningar.

Studieupplägg

Bergstrands sfi-utbildningar är flexibla och kan anpassas till dig. Vi erbjuder både individuell undervisning, undervisning i små grupper och klassrumsundervisning. Vår ambition är att ha en koppling till arbete och dina intressen. Utbildningen sker på dag- eller kvällstid.

sfi-utbildningarnas studievägar

sfi Studieväg 1

Studieväg 1 riktar sig till dig som har kort eller ingen skolbakgrund.

Läs mer

Sfi lärare med tre elever

sfi Studieväg 2

Studieväg 2 riktar sig till dig vars skolbakgrund är mindre omfattande än motsvarande svensk gymnasieskola.

Läs mer

Sfi lärare med elev

sfi Studieväg 3

Studieväg 3 riktar sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som deltagit i högskolestudier.

Läs mer

Fakta om utbildningarna

Du har rätt att läsa SFI om du:

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • bor i Uppsala kommun
 • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
 • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland
 • Lista
 •  

Vi försöker i möjligaste mån anpassa vårt upplägg till dig. Vår ambition är att ha en koppling till arbete och dina egna intressen. Utbildningen sker på dag eller kvällstid.

Kursstart och ansökningsdatum för sfi

Startdatum

 • KURSSTART 8 FEBRUARI 2021
  Sista ansökningsdag: 21 januari
 • KURSSTART 8 MARS 2021
  Sista ansökningsdag: 18 februari
 • KURSSTART 6 APRIL 2021
  Sista ansökningsdag: 18 mars
 • KURSSTART 3 MAJ 2021
  Sista ansökningsdag: 15 april
 • KURSSTART 31 MAJ 2021
  Sista ansökningsdag: 12 maj
 • KURSSTART 28 JUNI 2021
  Sista ansökningsdag: 10 juni
 • KURSSTART 9 AUGUSTI 2021
  Sista ansökningsdag: 22 juli

Du anmäler dig till Sfi genom ett personligt besök på Sfi-mottagningen i Uppsala. Ta med id-kort eller pass.

Vid besöket gör de en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja kurs. Ange då att du vill gå Bergstrands SFI. Väntetiden för kursstart är 2-6 veckor.

Förbered gärna din anmälan till Sfi på webben

SFI -mottagningen

Kungsgatan 85 Uppsala

018–727 22 10