Ansökan

BERGSTRANDS sfi

Uppsala
Ansökan sfi

Kursstarter

Det finns tre studievägar och fyra delkurser i Svenska för invandrare, sfi.

Studieväg 1 – eleven har möjlighet att läsa alla kurserna A,B,C,D. Eleven sätter själv upp sina mål.
Studieväg 2 – eleven har möjlighet att läsa kurserna B,C,D.  Eleven sätter själv upp sina mål.
Studieväg 3 – eleven läser kurs C och D. Målet är att eleven ska bli godkänd på kurs D.
Nationella slutprov i sfi

Varje studieväg avslutas med ett nationellt slutprov. Skolverket ansvarar för att ta fram slutprov för kurs B, C och D. Syftet är att få enhetliga bedömningsgrunder i hela landet.

KURSSTART 5 SEPTEMBER
Sista ansökningsdag: 18 augusti

KURSSTART 3 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 15 september

KURSSTART 31 OKTOBER
Sista ansökningsdag: 13 oktober

KURSSTART 28 NOVEMER
Sista ansökningsdag: 10 november

Anmäl dig till sfi

Du anmäler dig till sfi genom att kontakta Sfi-mottagningen via telefon 018–727 22 10 eller via drop-in på UJC Boland (Bolandsgatan 4). Anmäl ditt besök i receptionen.

Våra telefontider är:

Måndag 9.00-13.00
Onsdag 9.00-13.00
Torsdag 13.00-14.00

Tider för drop-in :

Tisdag 10.00-12.00
Torsdag 10.00-12.00

I samtalet med dig pratar vi om din utbildnings- och yrkesbakgrund och vi hjälper dig att välja skola och kurs. Du får vänta 2–6 veckor på att börja på sfi.

Förbered gärna din anmälan till sfi på webben (klicka här)

Kurserna är kostnadsfria. Du som studerar på sfi har inte rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Övrigt

Du har rätt att läsa SFI om du:

  • saknar grundkunskaper i svenska
  • bor i Uppsala kommun
  • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
  • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland.
Vill du komma i kontakt med vår administratör?
Bäst är om du mailar ditt ärende, vi svarar så fort vi kan!
Skicka e-post till: mimmi.danielsson@beut.se