Försäljning- och serviceprogrammet

forsaljning-och-serviceprogrammet

På försäljnings- och serviceprogrammet får du de kunskaper som behövs för att arbeta med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service inom handelsbranschen.

För dig med intresse inom handel och kommunikation!

Försäljning- och serviceprogrammet är en utbildning för dig som vill arbeta inom handel, service eller marknadsföring. Du läser kurser i inköp ekonomi och administration. Stor vikt läggs på entreprenörskap och eget företagande.

På Bergstrands gymnasium kan du genom ditt individuella val specialisera dig mot fordonsbranschen eller mot byggbranschen. Kanske drömmer du om att bli bilförsäljare eller arbeta i en inredningsbutik? Då kan du välja en fordons- eller byggkurs i årskurs tre för att ha en fördel när du sedan ska ut på arbetsmarknaden.

Många företag inom handel har stora lager. Alla våra elever på försäljning- och serviceprogrammet erbjuds därför möjlighet att ta truckkort under sin utbildningstid hos oss.

Som på alla yrkesprogram innehåller din utbildning minst 15 veckors arbetsförlagt lärande, APL, hos ett företag som känner lika stort ansvar för din utbildning som vi.

På alla yrkesprogram läser du mot grundläggande högskolebehörighet. Du kan välja detta istället för yrkeskurser eller tillsammans med yrkeskurser. Det finns också möjlighet att välja bort kurserna mot grundläggande högskolebehörighet i samråd med skolans studie- och yrkesvägledare. Antal poäng du läser hos oss kommer därför att vara individuellt, antingen 2500 poäng eller 2800 poäng. Oavsett kommer du få en förstklassig utbildning.

Inga inriktningar

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga specifika inriktningar.

Efter Gymnasiet

Utbildningen ska utveckla dina kunskaper om handelsbranschen samt om försäljning och service via olika kanaler och plattformar. Den ska också utveckla dina färdigheter i att utföra arbetsuppgifter inom yrkesområden som försäljning, inköp och varuflöden, kommunikation och marknadsföring, kundservice samt affärsutveckling. Utbildningen ska vidare utveckla dina kunskaper om entreprenörskap och eget företagande och förbereda eleverna för karriärutveckling inom handelsbranschen.

Exempel på yrkesutgångar

Skolverket har tillsammans med branschen tagit fram förslag på kurser som leder fram till anställningsbarhet. Detta gäller för yrken som:

  • Butikssäljare
  • Företagssäljare
  • Inköpsassistent
  • Kundtjänstmedarbetare
  • Lagerarbetare
  • Marknadsassistent

Roligt och variationsrikt!

Du ska få möjlighet att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt samt med hjälp av olika medier. Utbildningen ska utveckla din förmåga att söka, analysera och värdera information från olika branscher och områden. Den ska utveckla dina färdigheter i att använda digital teknik för kommunikation, marknadsföring och försäljning på ett situations- och målgruppsanpassat sätt. 

Utbildningen ska ge kunskaper om arbetsrätt, arbetsmiljö och diskrimineringsfrågor i arbetslivet. Du ska också få kunskaper om vilka faktorer som påverkar hälsa och välbefinnande samt om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. 

Utbildningen ska utveckla din förmåga att agera på ett etiskt sätt i sin kommande yrkesroll samt att ta ett eget ansvar och agera med omdöme. Du ska vidare utveckla förmågan att diskutera och reflektera över sitt eget lärande utifrån olika arbetsuppgifter och metoder och därigenom förbereda sig för fortsatt lärande i yrkeslivet och få en förståelse av verksamheten och yrkesrollen. Inom yrkesområdet ska du även kunna diskutera och reflektera kring miljöaspekter och företagets roll i samhället. 

Det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) ska bidra till att du utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor. 

Mål för gymnasiearbetet 

Gymnasiearbetet ska visa att du är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva din förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att du planerar, genomför och utvärderar din uppgift. Gymnasiearbetet kan utformas så att det ger dig möjlighet att pröva ditt yrkeskunnande i företagsliknande arbetsformer. 

Därför ska du välja Bergstrands

Hos oss får du en utbildning som är högt värderad av arbetsgivarna. Bergstrands utbildningar har erbjudit yrkesutbildningar ända sedan vi grundades år 2006. Vi utvecklar våra utbildningar ständigt, så att vi ännu bättre matchar företagens behov.

Dessutom vill vi att du har roligt och får en härlig studietid. Våra skolor är omtalade för sin goda stämning och sin nära kontakt mellan elever och lärare. Vi är som en stor familj där alla blir sedda och känner sig som hemma.

"Startar hösten 2023"

Här finns Försäljning- och serviceprogrammet

Sjukanmälan Gymnasiet i Stockholm:

Ring
08 409 142 01


Sjukanmälan Gymnasiet Uppsala:

Ring
018 418 86 31


Anmälan via Schoolsoft