Godshanterare Lärling 

Du som väljer utbildningen godshantering kan arbeta med lager och logistik på företag eller i större godsterminaler. Vi utbildar dig till ett viktigt jobb!

Se gärna filmen nedan där Sanna som är rektor på Bergstrands berättar om utbildningen.

Vuxenutbildning truckförare
Truckförare utbildas

Som godshanterare har du lätt att få jobb

Lager- och terminalarbetare tar emot varor och kontrollerar att det är rätt produkt och antal när de anländer, samt packar och lastar gods som ska distribueras vidare.

Ett varierat yrke

I terminalerna lossas godset snabbt för att effektivt distribueras vidare. I lagret plockas godset in i rätt fack och levereras in i lagersystemet. Som terminalarbetare och lagerarbetare behöver du vara serviceinriktad och ha bra ordningssinne. Personal inom godshantering, lager och terminal är ett bristyrke.

Så går utbildningen till

Din utbildning kommer att ske inne på skolan men även ute på företag. Utbildningen ger dig möjlighet att ta truckkort och gör dig attraktiv på arbetsmarknaden.

Utbildningen går som lärlingsutbildning vilket innebär att stora delar sker ute i verkligheten. Utbildningen sker på en arbetsplats och du får möjlighet att träna på och fördjupa dina kunskaper. Minst 70 % av din utbildning består av APL, arbetsförlagd praktik. Kombinationen av kurser i detta yrkespaket gör dig attraktiv på arbetsmarknaden"

Utbildningen är på heltid!

Hur ansöker jag?

Du går till vår sida ANSÖKAN Vuxenutbildningar i Uppsala, där hittar du hur du gör, kursstarter samt datum för ansökning.

Jag vill kontakta skolan!

CSN

Studierna på Bergstrands bedrivs heltid på gymnasienivå och är CSN-berättigade. Du kan ansöka till CSN så fort du har blivit antagen. Tänk på att du endast kan söka för 53 veckor åt gången. Är din utbildning längre behöver du göra två ansökningar om studiemedel.

Du som elev inom vuxenutbildningen bekostar själv din studielitteratur. Vi använder digitalt läromedel och beroende på yrkespaket varierar kostnaderna mellan 1500 och 5000kr. Under din studietid hos oss lånar du en Ipad, skyddskläder och annat skyddsmaterial.

Förkunskaper

  • Godkänd i sfi c eller motsvarande.

Utbildning: Godsmottagare, lager och terminal sfi/sva

Kurspaket

Hantering av varor och gods 200 p
Lastbärare 200 p
Maskinell godshantering 200 p
Service och bemötande 1 100 p
Orienteringskurs 50 p
Totalt: 750 p

Högskolebehörighet

Om du vill veta mer om slutbetyg och examen inom vuxenutbildning läs mer på skolverkets hemsida.

Har du mer frågor eller funderingar vänligen kontakta Bergstrands studie- och yrkesvägledare.

syv.vux.uppsala@beut.se

Här finns utbildningen Godsmottagare sfi/sva

Sjukanmälan Gymnasiet i Stockholm:

Ring
08 409 142 01


Sjukanmälan Gymnasiet Uppsala:

Ring
018 418 86 31


Anmälan via Schoolsoft