SFI Kombo

-

Fordon
byggare_2_240_F_174790886_WJ5kYnqfSTaWeMRpO9tnUSB72SoduzyH
Butikssäljare inom fordonsbranschen

Kombinationsutbildning - sfi med yrkesutbildning

Lär dig svenska + ett yrke genom att gå en kombinationsutbildning. Då läser du svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Läser du studieväg 2, kurs C eller D kan du söka sfi med yrkesutbildning - en så kallad kombinationsutbildning. Skolorna tar emot ett begränsat antal elever, därför gör vi ett urval. De som sökt och är behöriga får bland annat göra en intervju.

Utbildningens innehåll

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.

Utbildningarna innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som hjälper dig på praktikplatsen. Du har samma arbetstider som din handledare. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningens längd och studietakt

En kombinationsutbildning är på heltid och ges på dagtid. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka.

Du får ditt schema när utbildningen börjar. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag.

Var sker utbildningen?

Utbildningen sker i våra moderna lokaler i Bromma, Stockholm. Adressen är Johannesfredsvägen 9-11.

Hit tar du dig lättast med Tvärbanan till station Johannesfred som ligger 100 meter från skolan. Norra Ulvsunda Tvärbanestation ligger två stationer från Alvik där du kan byta från/till T-bana.

Frågor?

Tveka inte att fråga vår studie- och yrkesvägledare om du inte hittar den information du söker. Här hittar du e-postadressen! 

AKTUELLA UTBILDNINGAR

Kombo Betong

Butikssäljare inom fordonsbranschen

Som betongarbetare arbetar du oftast utomhus och i grupper. En god fysik är en bra fördel när man arbetar som betongarbetare. Arbetet innehåller många olika moment som hus, väg och brobyggen. Du armerar och gjuter både golv, väggar, grunder och pelare.

Du läser Sfi tillsammans med yrkeskurser. Om du blir klar med Sfi fortsätter du med Svenska som andraspråk grundläggande. Utbildningen är heltid (100%) på dagtid i klassrum.

Schemat får du vid kursstart. I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande. Syftet med APL är att man ska få möjlighet komma ut i verkligheten och öva praktiska moment. Under APL:en kommer du att ha en handledare, du följer handledarens schema under APL-perioden.

Utbildningen har ett sommaruppehåll på 5 veckor. Om du vill läsa en kurs under sommaren erbjuds Service och bemötande 1.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kallas till ett obligatoriskt informationsmöte på Vuxenutbildningscentrum via e-post senast två veckor efter sista ansökningsdag. Utbildningen är CSN-berättigade.

Förkunskaper
Du ska ha fått betyg i kurs Sfi2B och eller Sfi 2C. Du får ej ha betyg i kurs Sfi2D eller påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk. för dig som har betyg i Sfi 2B eller motsvarande.

För mer information om KOMBO på Stockholm Stads komvux

Studiestödspoäng: 1500

Kursen pågår i 64 veckor

Datum för kursstart ej bestämd!

Kombo Anläggare

Anläggare grävskopa jpeg

En utbildning för dig som vill arbeta som anläggare. Du som söker utbildningen ska ha ett intresse för att arbeta inom anläggning. Som anläggare arbetar du oftast utomhus och i grupper. En god fysik är en bra fördel när man arbetar som anläggare då du kommer att arbeta med bland annat stensättning och vägbyggnad.

Under utbildningen läser du sfi kurs C och D tillsammans med yrkeskurser. Om du blir klar med sfi fortsätter du med Svenska som andraspråk grundläggande. Utbildningen är heltid (100%) under dagtid i klassrum. Schemat får du vid kursstart.

I utbildningen ingår APL- arbetsplatsförlagt lärande. Syftet med APL är att du ska få möjlighet komma ut och se och öva på praktiska moment på riktigt. Utbildningen har ett uppehåller på 5 veckor under sommaren. Om du under sommaren känner att du vill läsa en kurs erbjuds du att läsa Entreprenörskap år 1och Service och bemötande 1 år 2. Om du uppfyller kraven kommer du att bli kallad till ett obligatoriskt informationsmöte på Vuxenutbildningscentrum via e-post senast två veckor efter sista ansökningsdag. Utbildningen är CSN-berättigande.

För mer infromation: vuxenutbildning.stockholm/sfi/kurser-utbildningar/sfi-med-yrkesutbildning-kombinationsutbildning/

Studiestödspoäng: 1800

Kursen pågår i 78 veckor

Datum för kursstart ej bestämd!

Utbildningen är berättigad till CSN

Här finns Bergstrands Bygg Kombinationsutbildningar

Sjukanmälan Gymnasiet i Stockholm:

Ring
08 409 142 01


Sjukanmälan Gymnasiet Uppsala:

Ring
018 418 86 31


Anmälan via Schoolsoft