sfi Uppsala studieväg 3 Vuxenutbildning

Skall du gå utbildningen sfi studieväg 3 har du  troligen studiebakgrund på gymnasie- eller högskolenivå.

Bergstrands Utbildningar
Lektion två sfi Bergstrands Uppsala
Sfi utbildning pågår

sfi Uppsala studieväg 3

Studieväg 3 riktar sig till dig vars skolbakgrund motsvarar svensk gymnasieskola eller som deltagit i högskolestudier. Vår målsättning är att underlätta för dig att komma in på arbetsmarknaden.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. En elev med ett annat modersmål än svenska ska inom utbildningen få lära sig och utveckla ett funktionellt andraspråk. Utbildningen ska ge språkliga redskap för kommunikation och aktivt deltagande i vardags-, samhälls- och arbetsliv samt fortsatta studier.

Läs- och skrivfärdigheter

Utbildningen syftar också till att ge vuxna invandrare som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. En elev som inte är funktionellt litterat eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet ska få grundläggande läs- och skrivundervisning inom ramen för utbildningen.

Så går utbildningen till

Våra utbildningar är tydligt kopplade till arbetsmarknaden, bland annat genom samtalsövningar och studiebesök. Vår ambition är att Bergstrands sfi skall bli alternativet för dig som antigen vill läsa sfi på heltid eller för dig som vill kombinera sfi-studier med arbete eller andra studier.

En elev påbörjar sina studier inom den studieväg och på den kurs inom studievägen som bäst passar hans eller hennes individuella förutsättningar. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg.

Studieväg 3 vänder sig i första hand till personer med studiebakgrund från gymnasienivå eller högskola. Kursen får olika utformning beroende på elevens studievana, utbildningsbakgrund och kunskaper i svenska vid kursstarten.

Studieväg 3 är uppdelad på kurserna C och D

CSN

Kan man söka CSN när man går sfi?

 • Nej, du kan inte få studiestöd. Det är din hemkommun som står för din skolgång och ersättning när du studerar på SFI-nivå.

Du har rätt att läsa Sfi om du

 • saknar grundkunskaper i svenska
 • bor i Uppsala kommun
 • har ett giltigt uppehållstillstånd eller är EU/EES-medborgare
 • är över 20 år eller har gymnasiekompetens eller motsvarande från ditt hemland 

Kunskapskartläggning

Bedömningen av vilken studieväg som är lämplig för en elev och vilken kurs inom studievägen eleven bör börja på ska utgå från en kartläggning av hans eller hennes kunskaper, förutsättningar och vad som i övrigt kan ha betydelse för möjligheterna att uppfylla kraven

Anmälan 

Du anmäler dig till Sfi genom ett personligt besök på Sfi-mottagningen (adress nedan). Ta med id-kort eller pass. 

Vid besöket gör vi en kartläggning av din utbildnings- och yrkesbakgrund och hjälper dig att välja skola och kurs. Väntetiden för kursstart är 2-6 veckor.

Kursstart och ansökningsdatum för Sfi

Startdatum

 • 26 oktober - ansök senast 8 oktober

 • 23 november - ansök senast 5 november

 • 11 januari 2021 - ansök senast 10 december 2020

Förbered gärna din anmälan till Sfi på webben   

Sfi-mottagningen hittar du här:

KUNGSGATAN 85 UPPSALA

 

I studieväg 3 ingår kurserna

C (SFIKU93)

D (SFIKUD93)

Kursstart och ansökningsdatum för sfi

Startdatum

 • KURSSTART 8 FEBRUARI 2021
  Sista ansökningsdag: 21 januari

  KURSSTART 8 MARS 2021
  Sista ansökningsdag: 18 februari

  KURSSTART 6 APRIL 2021
  Sista ansökningsdag: 18 mars

  KURSSTART 3 MAJ 2021
  Sista ansökningsdag: 15 april

  KURSSTART 31 MAJ 2021
  Sista ansökningsdag: 12 maj

  KURSSTART 28 JUNI 2021
  Sista ansökningsdag: 10 juni

  KURSSTART 9 AUGUSTI 2021
  Sista ansökningsdag: 22 juli

Här finns utbildningen sfi

 • Bergstrands utbildningar Sfi Uppsala

  sfi Uppsala

  S:t Persgatan 22
  753 29 Uppsala

  Tel. +46 (0) 76 324 56 62

Sjukanmälan Gymnasiet i Stockholm:

Ring
08 409 142 01


Sjukanmälan Gymnasiet Uppsala:

Ring
018 418 86 31


Anmälan via Schoolsoft