Yrkesförare Lastbil - Godstransporter

Hos Bergstrands tar du raka vägen till ett viktigt jobb. Våra utbildningar till yrkesförare är utformade tillsammans med branschen. Allt är genomtänkt för att du lätt ska få jobb..

Transportelev på Bergstrands Gymnasium Stockholm
Lastbilar med elever under utbildning
Fordons och transportprogrammet, transport

Gillar du stora, tunga fordon och att ta ansvar?

Tilltalas du av att färdas på vägarna och se nya platser, i Sverige och Europa? Då är lastbilsförare ett jobb för dig!

Så går utbildningen till
 • Utbildningen innehåller både lärarledda lektioner och självstudier. Under den tid vi är på skolan kommer vi även att vara ute och åka med våra egna lastbilar från Volvo, Scania och Mercedes. Du läser mycket om olika fordon, trafikregler, de lagar och förordningar som gäller för transport, arbetsmiljö och säkerhet. Du får en grundläggande utbildning om den teknik som finns i olika fordon och dess motorer.
 • I utbildningen ingår även studier och praktiska övningar för att ta truckkort.
 • Arbetsplatsförlagt lärande (APL / praktik) ingår med minst 15 procent av den sammanhållna yrkesutbildningen.

Utbildningen är på heltid!

Utbildningens längd

Går du utbildningen Regional Yrkesförare godstransport 1, Lastbil C är utbildningen 24 veckor.

Går du utbildningen Regional Yrkesförare godstransport 2, Lastbil CE är utbildningen 32 veckor.

När utbildningen är klar

Efter avklarade studier och övningskörning har du möjlighet att ta YKB och det körkort du studerat för på Trafikverket.

Det är ditt ansvar att genomföra YKB och uppkörningen och klara detta, för att ett YKB-bevis samt körkort skall utfärdas till dig!

YKB

För att kunna arbeta som Yrkesförare måste du ha det som kallas för YKB, Yrkesförarkompetensbevis. YKB är en viktig och omfattande del av Yrkesförarutbildningen. Du lär dig även att köra truck och att lasta och lossa olika typer av gods. I utbildningen ingår även ADR (farligt gods).

Det finns två olika paket att söka. Det ena ger dig utbildning mot YKB samt möjlighet att erhålla körkortsbehörigheten C. Vill du utbilda dig mot körkortsbehörigheten CE får du söka ett påbyggnadspaket.

Framtida yrken

Framtidsutsikterna ser mycket goda ut. Transportbranschen är stor vilket gör att du har många olika inriktningar att välja på när det är dags att börja arbeta.

 • Lastbilförare
 • Lastbilsförare med släp
Hur ansöker jag?

Du går till vår sida ANSÖKAN Vuxenutbildningar Fordon & Transport, där hittar du hur du gör, kursstarter samt datum för ansökning.

CSN

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. Kontakta din hemkommun för information om vilka möjligheter som finns i din hemort.

Körkortstillstånd för högre behörighet
Ansökningsblankett för körkortstillstånd hittar du på Körkortsportalen under fliken E-tjänster KÖRKORTSPORTALEN
Transportstyrelsens kundtjänst: Tel 0771-81 81 81

Du bör ansöka om körkortstillstånd så snart som möjligt.


Kostnader som den studerande betalar själv

 • Läkarintyg
 • Avgift teoriprov
 • Körkortstillstånd
 • Avgift körprov
 • Digitalt förarkort
 • YKB-prov
 • YKB-kort
 • Studiematerial

Ca 5 000 kr.

Körkortstillstånd uppvisas först vid kursstart.

Förkunskaper / krav för YrkesVux C godstransporter1 och YrkesVux CE godstransporter 2.

Godkänt betyg i svenska/svenska som andra språk på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper.

 • Körkort behörighet B, giltigt i Sverige.
 • Ålder 21 år.

För att kunna erhålla körkort för de tyngre behörigheterna, C, CE och D måste du ha fyllt 21 år vid provtillfället.

För att kunna erhålla full körkortsbehörighet D måste du ha fyllt 24 år.
Om du inte har fyllt 24 år vid provtillfället för behörighet D erhålls körkortsbehörighet D med begränsning vilket innebär att du får köra buss där linjelängden är högst 50 km. När du fyller 24 år övergår det automatiskt till full behörighet.

Övrigt: Utbildningen blandar teori och praktik samt APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

Kunskapsutvärdering

Innan antagningen och kursstarten kommer du kallas till en intervju för kunskapsutvärdering / kartläggning, där vi testar dina körkunskaper (B-körkort) och kunskaper i svenska språket. Uppfyller du kraven vid kunskapsutvärdering / kartläggningen blir du erbjuden att starta utbildningen i mån av plats. Yrkesplugget som utbildningsanordnare i kommunal vuxenutbildning följer de riktlinjer för antagning som där finns. I händelse av att fler ansökningar kommer till utbildningen än antalet befintliga utbildningsplatser, behöver ett urval göras. Enligt förordningen gäller följande vid urval om alla behöriga sökande inte kan tas emot till utbildningen, ska i stället företräde ges till den som har kort tidigare utbildning och en svag ställning på arbetsmarknaden.

YrkesVux C-körkort, godstransporter 1

 • 24 veckor  

YrkesVux CE-körkort, godstransporter 2

 • 32 veckor

Ovan inklusive 140 timmar YKB

YrkesVux C-körkort, godstransporter 1

Yrkestrafik Vux TRAYRK1 - 300 p
Godstrafik GOSGOD0 - 200 p
Godshantering Vux GODGOD1 - 100 p

YrkesVux CE-körkort, godstransporter 2

Yrkestrafik Vux     TRAYRK1 - 300 p                                 
Godstrafik GOSGOD0 - 200 p
Godshantering Vux GODGOD1 - 100 p
Fordonskombinationer-godstransporter TRAFOR0 - 200 p

 

Högskolebehörighet

Om du vill veta mer om slutbetyg och examen inom vuxenutbildning läs mer på skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/for-dig-som-ar.../studie--och-yrkesvagledare/info-om-skolformerna/vuxenutbildning-och-motsvarande.

Har du mer frågor eller funderingar vänligen kontakta Bergstrands studie- och yrkesvägledare.

syv.stockholm@bergstrandsutbildningar.se

Här finns utbildningen till lastbilsförare

Vi gör allt för att du så fort som möjligt skall komma ut på praktik på ett riktigt företag inom transportbranschen, ett mycket viktigt moment i utbildningen.

Exempel på våra partners för APL/praktik/lärlingsplatser
Post nord
LPR
Assistanskåren
Schenker
ABT
Mathem
Gimo åkeri
Björkmans transport