Uppsala Gymnasium
Case – RETHINK
En kvinna som sitter i förarsätet i en blå bil.

På Bergstrands Gymnasium Uppsala arbetar vi i Case.

Detta är vår ämnesövergripande arbetsmetod där vi paketerar alla ämnen eleverna läser i första årskurs i ett översiktligt paket. Alla uppgifter för en period på några veckor har samma tema och samlas i ett dokument. Istället för enskilda prov eller uppgifter så återvänder vi till detta dokument på lektionerna. Här inkluderas alla kurser som eleverna läser i första årskurs. Det blir enklare för våra elever att följa framstegen i sin utbildning. Liksom för lärare, mentorer och vårdnadshavare att hjälpa och guida dig som elev varje steg på vägen.

Frida om CASE

”Case har varit det bästa under min skoltid. Allt hänger ihop, och man känner att kurserna går in i varandra. Exempelvis på engelskan lär vi oss fortfarande om fordon, men på engelska.”
– Frida Gebestam, fordonselev årskurs 3

David om CASE

”Case är ett bra sätt att jobba på. Det blir färre men större uppgifter, det blir mer fokus på att lära sig än att bara plugga för prov, och istället får man lära sig på olika sätt.”
– David Törnblom, fordonselev årskurs 3

Årskurs 2

I tvåan fortsätter det ämnesövergripande arbetet med Rethink. Då ingår historia, religion och naturkunskap samt de högskoleförberedande ämnena. Här djupdyker vi i 1900-talets konflikter och händelser ur många olika perspektiv.

Ett case inkluderar alla kurser som man läser under det första läsåret i ett ämnesövergripande samarbete. Vi arbetar under första året i totalt sex stycken Case, som vardera varar mellan 3-6 veckor. Varje case har ett visst fokus och alla kurser hjälper en lösa ett problem. Det kan också vara att svara på en central fråga, som är kopplat till caset. Utgångspunkten är alltid bygg eller fordon, beroende på vilken inriktning man valt.

För varje case samlar vi alla uppgifter i ett dokument. Detta skapar en tydlig och översiktlig bild över casets delar. Under den första årskursen samlar vi karaktärsämnet, matematik, engelska, svenska, idrott och hälsa samt samhällskunskap. I samspel med varandra undervisar vi lärare för att skapa större förståelse för livet som arbetare och samhällsmedborgare. Men också arbetsmiljö och säkerhet, yrken, privatekonomi samt ett internationellt perspektiv. Vi inkluderar också aktuella konflikter, men också förutsättningar som arbetare utanför Sverige.

Frida Adolfsson om CASE

”Att jobba i Case är jättebra. Det blir väldigt strukturerat och man kan lätt se vad Case handlar om och vad man behöver göra.”

Viktor om CASE

”Jag tycker casemallen är ett bra sätt att samla alla uppgifter, det blir lätt att se vad som ingår i caset och hur allt går in i varandra.”

Nicklas Nilsson, programansvarig fordon och undervisande lärare

”För mig har något av det bästa med casearbetet varit samarbetet med mina kollegor. Case har skapat en större helhet kring hela utbildning och man kan tydligt se hur kurserna följer varandra, för både lärare och elever. I min undervisning märker jag att jag ofta refererar till mina kollegors undervisning, och den naturlig kopplingen till de andra kurserna blir tydlig.”

Ida Nilsson, undervisande lärare engelska och religion

”Att arbeta i Case gör min roll som mentor mycket enklare. Det går smidigt att få en översiktlig bild över hur det går för mina elever, och det blir sedan enkelt att förmedla detta till eleverna och deras vårdnadshavare.”

RetHiNk – ”Varför läsa om andra världskriget i bara en kurs?”

Under det andra läsåret på Yrkesplugget Uppsala samlar vi de tre kurserna historia, religion och naturkunskap i ett samarbete som heter rethink. Med avstamp i historiekursen behandlar också religionen och naturkunskapen några av de mest avgörande händelserna i historian såsom första och andra världskriget, kalla kriget, Sveriges historia och mycket mer. Målet är att få en större förståelse för avgörande händelser ur flera olika perspektiv, och på så sätt få en mer ingående förståelse för vårt samhälle idag, hur det växt fram, och hur det kan komma att utvecklas i framtiden.

Suber om CASE

”Det blir mer intressant och kul av att arbeta med de gemensamma caseuppgifterna, och jag tycker jag lär mig mycket. Ärligt talat fokuserar jag mest på att lära mig så mycket som möjligt om de olika sakerna vi lär oss om i rethink-casen.”

Lärare i historia och samhällskunskap

”Att samla alla uppgifter i en uppgift som vi kallar casemall har varit både smidigt för elever och oss lärare. På detta sätt kan vi på ett levande sätt berätta historier ur både det religiösa och naturvetenskapliga perspektivet och på så sätt får vi totalt mer undervisningstid för olika historia epoker och händelser då vi faktiskt undervisar om samma händelser, men ur olika perspektiv.”