Om Bergstrands
Poängplaner
Motorbranschcollege certifikat badge
Utmärkelse från BYN

Poängplaner

Du klickar på den inriktning du är intresserad av, så öppnas en ny flik med poängplanen. Vill du ladda ned planen väljer du på datorn eller mobilen ”spara som”.

Sigtuna

Bygg och anläggnings­programmet

Fordons- och transport­programmet

Stockholm

Bygg och anläggnings­programmet

Fordons- och transport­programmet

El- och energi­programmet

Uppsala

Bygg och anläggnings­programmet

Fordons- och transport­programmet

Försäljning- och service­programmet

Yrkes­­­­utgån­­gar

Anläggningsmaskinförare arbetar vid byggandet av hus, bostadsområden, vägar och anläggningar. De kör maskiner för grävning, lastning, lossning och snöröjning. Vägbyggnad och grundläggning är huvudsakliga arbetsområden. I arbetet ingår att sköta underhåll och enklare reparationer av maskinens kringutrustning. Ibland hjälper anläggningsmaskinföraren också till med markarbeten utanför maskinen.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Anläggningsfordon:

  • Anläggningsmaskinförare

Exempel på yrkesutgångar inriktning Husbyggnad Träarbetare, takmontör, plattsättare, murare, golvläggare, glastekniker, betongarbetare med flera.

Träarbetare arbetar med nybyggnation, ombyggnation och renovering av bostäder och lokaler. De bygger bland annat formar för betonggjutning och tillverkar träkonstruktioner för stommar och mellanväggar. De monterar förtillverkade byggelement, fönster- och dörrkarmar, väggbeklädnad och inredning. Träarbetare arbetar också vid anläggningsprojekt, exempelvis brobyggen.

Tak- och tätskiktsmontörer arbetar med att lägga tätskikt och yttertak på byggnader, men även med att montera tätskikt på byggnadsdelar som kulvertar och brobanor. Arbeten finns inom nyproduktion och renoveringar av äldre hus. Tak- och tätskiktsmontage är ett precisionsarbete som innehåller många olika arbetsmoment, material och tekniker.

Plattsättare arbetar med att montera kakel, klinker, mosaik och konstbetongplattor på väggar och golv. De arbetar framförallt med renoveringar, men också med nyproduktion av bostäder och lokaler. En viktig del av arbetet handlar om att göra ett noggrant underarbete för ett hållbart resultat, till exempel att lägga tätskikt (fuktisolering) på golv och väggar.

Murare arbetar med att bygga upp väggar med lättbetongblock och att klä hus med fasadtegel. Murare utför även putsning av fasader, murverk för spisar och skorstenar, fasadrenoveringar, stuckatur och i vissa fall plattsättning. Byggteknik och material har förändrats, men murarens hantverksskicklighet består.

Golvläggare arbetar med att lägga golv av olika material såsom linoleum, plast, textil och trä. Ett stort arbetsområde är våtrum. Det innebär att klä golv och väggar med en vattentät plastmatta. Golvläggare arbetar inomhus, på många olika arbetsplatser och har mycket kundkontakt. Noggrannhet och problemlösning är viktiga förmågor i arbetet.

Glasmästare skär till och monterar in glas. Det är ett rörligt arbete som kräver hantverkskunskaper och känsla för service. Hantverk kombineras med modern teknik. Arbetet blir alltmer specialiserat.

Betongarbetare tillverkar grunden till hus, vägar och anläggningar. I arbetet ingår att bygga form, armera, gjuta och efterbehandla betongkonstruktioner. Det kan vara husgrunder, golv, väggar, pelare och broar. Betongarbetare monterar också prefabricerade betongelement som levereras till byggarbetsplatsen från en fabrik, vilket blir allt vanligare i dagens byggande.

Anläggningsarbetare arbetar med att bygga vägar, broar, parker, trädgårdar och anläggningar av olika slag. Arbetsuppgifterna skiljer sig mycket beroende på arbetsområde. Anläggningsarbetare gör allt från att lägga asfalt och rörledningar, underhålla vägar och järnvägar, anlägga parker och trädgårdar till att stensätta gator och torg.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Mark & anläggning:

Anläggare, beläggningsarbetare, Bergarbetare, Väg- och anläggningsarbetare med flera.

Målare är specialister på behandling av ytor. De arbetar med att måla inom- och utomhusmiljöer och att tapetsera väggar. I arbetet ingår att göra ett noggrant underarbete i form av spackling, slipning och grundmålning. Känsla för färg och form är viktigt i arbetet. Serviceförmåga står i centrum eftersom kundkontakter är en stor del av arbetet.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Måleri Efter examen kan du bland annat arbeta som byggnadsmålare inom eller utomhus.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Personbil

Personbilsmekaniker blir nog din första anställning, därefter finns det en rad områden du kan specialisera dig på, inte minst inom EL-tekniken.

De stora fordonsföretagen har alla egna utbildningar där du vidareutbildas bransch- och märkes specifikt. Detta kan naturligtvis också gälla på mindre fordonsverkstäder.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Personbil profil MC När du tar examen på Personbil profil MC kan du arbeta som MC-mekaniker, eller med båtmotorer samt med t ex småmotorer på arbetsmaskiner.

Exempel på yrkesutgångar inriktning Transport När du tar examen på Transport är vårt mål att du också lyckats ta minst C körkort, men också CE samt YKB och truckkort. Då har du alla möjligheter att direkt gå till en anställning som yrkesförare inom godstransport branschen.

Exempel på yrkesutgångar inriktning EL-teknik Efter examen på Bergstrands är du färdigutbildad Installationstekniker. Då kan du jobba med att installera elektrisk utrustning i bostäder, kontor, affärer och industrier. Vid nybyggnation drar man ledningar i rör i väggar, tak och golv, som även gjutits in i betongkonstruktionen, sedan sätter man upp strömbrytare, vägguttag och monterar upp belysning.

Andra yrkesutgångar är Industri- / serviceelektriker, Teletekniker eller Larm- och säkerhetstekniker.

Försäljnings- och serviceprogrammet har inga inriktningar.

Programmet kan leda till arbete inom handelsbranschens olika yrkesområden, bl.a. med försäljning, kommunikation, marknadsföring och service.

Programmet kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Utbildningen finns i Uppsala.

Nyheter

  • Hand som håller ett magentafärgat sl-kort med text som erbjuder det till alla gymnasieelever på bergstrands.

    ...alla elever på Bergstrands Gymnasium i Stockholm och Arlanda får SL-kort. Oavsett var de bor.[...]

  • Grafik av ett examensmeddelande för Bergstrands gymnasium, med datumet 5 juni 2024, med fyrverkeridesign i vitt på vinröd bakgrund.

    STUDENTEN 5 JUNI KL.12.00 Onsdag 5 juni kl.12.00 springer våra studenter ut! Platsen är Johannesfredsvägen[...]

  • Grafik av ett examensmeddelande för Bergstrands gymnasium, med datumet 5 juni 2024, med fyrverkeridesign i vitt på vinröd bakgrund.

    STUDENTEN 5 JUNI KL.12.00 Onsdag 5 juni kl.12.00 springer våra studenter ut! Platsen är Hansellisgatan[...]