Marcus Nedin, Bergstrands Gymnasium

3 juni, 2021

Marcus Nedin, länsbäst i Transportföretagens yrkesprov

Marcus Nedin, Bergstrands Gymnasium Uppsala, bäst resultat i Uppsala län gällande Transportföretagens yrkesprov

Mellan den 12 april och den 24 maj har över 1600 elever från 100-talet gymnasieskolor runtom i landet deltagit i Transportföretagens yrkesprov och diagnos-prov.

”Jag är otroligt stolt över Marcus insats och givetvis även över hans klasskamrater som har bäst resultat bland Sveriges blivande personbilsmekaniker! Det här är också en bekräftelse på att våra lärares pedagogik och engagemang lönar sig.” – säger Sanna Vingren, rektor på Bergstrands Gymnasium i Uppsala.

Syftet med yrkesprovet är att stärka och mäta elevernas kunskaper för en bättre matchning med företagens behov och för att spetsa utbildningarna så att de är aktuella och attraktiva medan syftet med diagnos-provet är att kunna anpassa sista året och fokusera på lokala utmaningar.

”Det är mycket värdefullt med så många duktiga elever som har deltagit i Transportföretagens yrkes- eller diagnos-prov. I år har yrkesprovet skrivits av 300 fler elever än 2020. Motorbranschen har ett långsiktigt och stort rekryteringsbehov. Både bransch och skola behöver arbeta för att vara relevanta och attraktiva, som skola och som arbetsgivare. Här fyller yrkesprovet en uppgift”, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen

Motorbranschen befinner sig mitt i det stora teknikskiftet med digitalisering och automatisering. En viktig uppgift är därför att berätta om den hållbara utveckling branschen befinner sig i. En omställning som innebär större variation inom branschens olika yrken, nya typer av arbetsuppgifter, datorisering och färre tunga moment, som också kan bidra till att fler kvinnor upptäcker branschens yrken.

”Att arrangera yrkesprov och kvalitetshöjande aktiviteter, innebär att långsiktigt stärka utbildningarna samt att skapa forum och plattformar för bransch och skola att mötas. Det är också högaktuellt att genom proven nå ut om Transportskiftet – att transportsektorn förflyttar sig mot att bli mera hållbar och att branschens yrken är under förändring”, avslutar Caj Luoma.

Om Transportföretagens yrkesprov:
Yrkesprovet omfattar avgångselever i gymnasieskolans fordonstekniska utbildningar. Eleverna får svara på 8 eller 11 moduler, beroende på inriktning. Varje modul består av 12 flervalsfrågor. Det är enbart fordonstekniska frågor. I år skrev 1230 elever yrkesprovet, medan 376 elever deltog i diagnos-provet, från 100-talet gymnasieskolor. Genom att delta i yrkesprovet erhåller eleverna ett intyg som visar vilka moduler som eleven har klarat samt vilka moduler som yrkesprovet innehåller. 

Andra nyheter

  • En röd maroon bakgrund med tre strålar i nyanser från vänster nedre hörn upp till höger övre hörn

    Nu öppnar ansökan till gymnasiet upp. Ansökningsperioden är öppen från den 22 januari till den[...]

  • En röd maroon bakgrund med tre strålar i nyanser från vänster nedre hörn upp till höger övre hörn

    Nu öppnar ansökan till gymnasiet! Ansökningsperioden är den 15 januari till 15 februari. Ansökan görs[...]

  • En kvinna pratar med en grupp människor i ett klassrum.

    Varmt välkommen tillbaka till oss på Bergstrands gymnasium. Skolan börjar enligt schema den 9 januari[...]