TV4 Kalla Fakta

3 februari, 2022

Medarbetarundersökning hösten 2021 Bergstrands Utbildningar

2021 ÅRS MEDARBETAREUNDERSÖKNING – 95% ÄR ENGAGERADE!

Medarbetareundersökning

Vår senaste mätning i november 2021 hade en svarsfrekvens på 99% och visade att 95% av våra medarbetare är engagerade (instämmer till stor del 28%, instämmer helt 67%) i sitt dagliga arbete. Vad gäller Ledarskap, Team & Individ får vi toppresultat bland medarbetarna.

Bergstrands Utbildningar har sedan 2015 genomfört medarbetarundersökningar 2 gånger per år via en 3.e parts leverantör, BETA Team Performance. I denna undersökning bedöms ledare, team och individ utifrån 5 – 6 faktorer vars vardera resultat (max är 100) baseras sig på 4 – 6 frågor.

På topp bilden visas resultatet från vår senaste medarbetareundersökning. Det som också kan utläsas på bilden är hur vår personal står oss i jämförelse med BETA Team Performance snittresultat, grön pil upp innebär bättre än genomsnittet.

Den andra bilden visar på engagemang bland medarbetarna i undersökningen.

Resultaten från mätningar som denna varierar naturligtvis över tid då alla typer av organisationer ibland har bättre och ibland mer utmanande perioder.

Andra nyheter

  • Hand som håller ett magentafärgat sl-kort med text som erbjuder det till alla gymnasieelever på bergstrands.

    ...alla elever på Bergstrands Gymnasium i Stockholm och Arlanda får SL-kort. Oavsett var de bor.[...]

  • Grafik av ett examensmeddelande för Bergstrands gymnasium, med datumet 5 juni 2024, med fyrverkeridesign i vitt på vinröd bakgrund.

    STUDENTEN 5 JUNI KL.12.00 Onsdag 5 juni kl.12.00 springer våra studenter ut! Platsen är Johannesfredsvägen[...]

  • Grafik av ett examensmeddelande för Bergstrands gymnasium, med datumet 5 juni 2024, med fyrverkeridesign i vitt på vinröd bakgrund.

    STUDENTEN 5 JUNI KL.12.00 Onsdag 5 juni kl.12.00 springer våra studenter ut! Platsen är Hansellisgatan[...]